Pro rodiče

Rádi bychom tuto část využili ke sdělení základních informací k táboru, které rodiče podle našeho názoru potřebují vědět jak před samotným odjezdem na tábor,
tak v době konání tábora či po jeho konci. Pro přehlednost jsme i tuto část rozdělili do bodů, všechny v textu zmíněné dokumenty pak najdete ke stažení v části pod textem.

Po vytvoření elektronické přihlášky Vám na zadanou emailovou adresu přijde potvrzení registrace a prosba o kontrolu Vámi zadaných údajů. Pro závazné přihlášení dítěte Vás vyzveme k úhradě plné ceny tábora. V případě přihlášky do 31. 12. 2021 nejdříve od 1. 1. 2022 ve lhůtě 60 dní, v případě přihlášky pozdější
ve lhůtě 30 dnů od registrace.

Cenu tábora lze uhradit prostřednictvím zaměstnavatele z prostředků FKSP, nebo i např. prostřednictvím splátek – v takovém případě nás prosím kontaktujte, rádi Vám vyjdeme vstříc. O přijetí platby Vás budeme následně informovat prostřednictvím emailu a od této chvíle s Vaším dítětem a brzy našim táborníkem budeme napevno počítat.

V případě, že byste měli zájem o vytvoření faktury pro zaměstnavatele a úhrady ceny tábora z prostředků FKSP, prosím zaškrtněte políčko ANO v části přihlášky „Faktura“ a do navazující kolonky prosím uveďte potřebné údaje  (např. název, sídlo a IČO společnosti, výši částky, na kterou chcete fakturu vystavit, kontaktní osobu u zaměstnavatele atd.). Fakturu pro Vás rádi vytvoříme a zašleme ji na Vámi zvolenou adresu či prostřednictvím elektronické komunikace.

Spodní prádlo a ponožky, trika s krátkým a dlouhým rukávem, mikiny, kraťasy, tepláky, šusťáky, bundu (v ideálním případě nepromokavou), pláštěnku, plavky, pokrývku hlavy, pevnou obuv, pantofle, ručník a věci osobní hygieny. Vše v dostatečném množství podle individuální potřeby táborníka. Je třeba počítat s tím,
že pro nečekanou nepřízeň počasí může dítě během jednoho dne upotřebit i tři páry ponožek a promočit pevnou obuv. Dítě s sebou může mít mobilní telefon
či jiná elektronická zařízení (chaty jsou vybaveny zásuvkami).

V neposlední řadě prosíme o přibalení léků, které Vaše dítě pravidelně užívá spolu s označením jména dítěte a dávkování na krabičce či obalu léku. U mladších dětí doporučujeme léky předat v den odjezdu pověřenému vedoucímu.

 
Doprava smluvními autobusy

V den odjezdu se s účastníky, kteří s námi pojedou prostřednictvím smluvních autobusů z Brna, setkáme  v 13:15 na parkovišti na ulici Akademická v Brně ve Starém Lískovci vedle areálu Campus Bohunice. V rámci parkoviště se dá zaparkovat na dvě hodiny zdarma, předat dítě pověřenému vedoucímu a vyčkat jeho odjezdu. Spolu s dítětem nám prosím odevzdejte i vyplněné požadované dokumenty (zdravotní list s prohlášením o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte), u mladších dětí léky, které užívají, popřípadě jakékoliv důležité informace. Odjezd autobusu je pak v 13:30 hodin. Pokud již v této chvíli budete vědět, že dítě po návratu z tábora nebudete moci vyzvednout a pošlete za sebe zástupce, vyžádejte si od vedoucího, který bude Vaše dítě přebírat, plnou moc, kterou se Váš zástupce prokáže při přebírání dítěte. 

Doprava vlastní

S účastníky, kteří se na tábor dopraví po vlastní ose, se setkáme na místě v Rekreačním středisku Křižanov a to ihned za hlavní bránou vpravo na travnatém parkovišti. Na místě již budou připraveni pověření vedoucí, kteří Vás budou navigovat a dítě od Vás převezmou. Do elektronické přihlášky prosím vyplňte orientační čas, kdy dítě na tábor přivezete. Pokuste se Vaše dítě dopravit v den zahájení tábora od 14:00 hod. Pokud by to nebylo ve Vašich silách, dejte nám o tom prosím vědět dopředu. 

 

Dopisem či pohledem na adresu: Rekreační středisko Křižanov, Tábor Křižanov, PSČ 594 51, Křižanov (nezapomeňte uvést jméno táborníka)
Telefonicky, pokud účastník bude mít k dispozici vlastní mobilní telefon.
Osobní návštěva není vyloučena (po předchozí domluvě s vedením tábora), není však zejména z výchovných důvodů vhodná.

Po celou dobu trvání tábora je vedení tábora k dispozici na telefonním čísle: 605 387 746 a na emailové adrese: info@taborkrizanov.cz

Příjezd do Brna smluvními autobusy je cca v 10:00 hod a to na stejné místo, tedy na parkoviště na ulici Akademická v Brně ve Starém Lískovci vedle areálu Campus Bohunice.

Účastníky odjíždějící vlastní dopravou si rodiče vyzvednou na stejném místě jako po příjezdu, tedy ihned za hlavní bránou vpravo na travnatém parkovišti.
Čas, kdy dítě vyzvednete, vyplňte prosím do zdravotního listu v části D) – ideálně v 09:00 v den odjezdu.

V obou případech je třeba vždy nahlásit pověřenému vedoucímu, že dítě rodič přebírá, aby si ho vedoucí mohl odškrtnout ze seznamu. Pokud účastníka tábora nepřebírají jeho rodiče, je třeba pověřenému vedoucímu odevzdat vyplněnou plnou moc Vašeho zástupce.

Pokud by Vaše dítě krátce před odjezdem onemocnělo, kontaktujte nás a domluvíme se na dalším postupu. Je k dispozici několik variant řešení – dítě může
na tábor přijet o pár dní později (a cenu tábora ponížíme o dny, které dítě zmešká), může jet na druhý turnus, pokud budou k dispozici volná místa, případně Vaši přihlášku stornujeme a vrátíme Vám peníze.

Pokud by Vaše dítě onemocnělo v průběhu tábora, budeme Vás o tom okamžitě informovat a domluvíme se na dalším postupu.

Dokumenty

Zdravotní list s prohlášením o bezinfekčnosti

Zdravotní list slouží pouze pro potřeby našeho tábora a vyplňuje jej rodič či zákonný zástupce dítěte. Originál dokumentu je třeba odevzdat v den odjezdu při předání dítěte buď na místě srazu u Janáčkova divadla či na místě konání tábora v případě dopravy vlastní.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Tento dokument vyplňuje lékař, má platnost dva roky a lze použít opakovaně. Pokud jej tak máte k dispozici např. pro v minulosti dítětem absolvovanou školu v přírodě, můžete jej předložit i pro účely konání našeho tábora. Dokument však nesmí být starší více než 24 měsíců v den odjezdu z tábora.

Plná moc k vyzvednutí dítěte v den návratu

Slouží pro případ, že bude táborníka přebírat někdo jiný než jeho zákonný zástupce, je potřeba jej odevzdat při přebírání dítěte.

Máte dotaz? Napište nám a my ho rádi zodpovíme.