První turnus 2023 Ve stínu pyramid

Druhý turnus 2023 Na dvoře Rudolfa II.

První turnus 2022 Křižanovský filmový festival

Zprávy Křižanov Press

Katalog Filmů

Druhý turnus 2022 Na stopě

Krimi zprávy Křižanov

První turnus 2021 Tajemství křižanovské knihovny

Druhý turnus 2021 Cirkus Křižanov

Třetí turnus 2021 Tajemství křižanovské knihovny

První turnus 2020 Jumanji

Druhý turnus 2020 Výstup na Mount Křižanov

První turnus 2019 Fantastická Zvířata

Druhý turnus 2019 Stroj Času