Dětské tábory Křižanov v novém

Spolek Tábor Křižanov jsme založili v roce 2020, abychom mohli všichni společně dál jezdit na „náš“ tábor do Křižanova. Většina z nás si tábor v Křižanově prožila od nejmladších oddílů, přes praktikanty, dnes známé jako tzv. „teenagery“, až se propracovala do vedení tábora, kde se již několik let podílíme
na tvorbě tábora jako jeho vedoucí. To vše jsme dosud absolvovali s panem Pavlem Vaverkou a nám všem dobře známou společností DRAK. Tábor v Křižanově
se pro nás v průběhu času stal srdcovou záležitostí plnou krásných vzpomínek naplněných zábavou a dobrodružstvím.

Když jsme se proto dozvěděli, že pan Pavel Vaverka, respektive spolek DRAK, uspořádá letní tábory v roce 2020 v Křižanově naposledy, byl to pro nás šok, neboť mnozí z nás do Křižanova jezdí více než 20 let. A když jsme poté zjistili, že tábor může ve zcela stejném formátu a se stejnými vedoucími pokračovat dál tak, jak jej známe, jen pod jinou hlavičkou, nebylo nad čím váhat, neboť rekreační středisko Křižanov pokračuje ve svém celoročním provozu beze změn.

Pro nás by to bez tábora v Křižanově prostě nebylo léto a našim cílem je zachovat jej pro další generace táborníků, vychovat z nich další vedoucí
a umožnit dětem nadále prožívat to, co společně prožíváme již více než dvě dekády.

Za spolek Tábor Křižanov, z. s.
Jan Novák , Tereza Kučerová, Jakub Kučera