Pomalu připravujeme termíny a celotáborovou hru pro rok 2022 -ZATÍM NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLAŠOVAT

Níže uvádíme termíny a názvy celotáborových her pro rok 2022. Design CTH (a tím pádem triček) jsme zatím nepřipravili, prosíme proto o shovívavost, vše doplníme nejpozději do půlky listopadu a současně všechny naše táborníky obešleme s informací, že zahajujeme registrace. Snažili jsme se vyjít vstříc Vašim přáním a nově jsme představili dva delší turnusy a to konkrétně 11 denní. S ohledem na prodloužení tábora se zvýšila i cena tábora, věříme však, že se jedná o zvýšení v přijatelné výši.

Sledujte nás

Nejnovější informace a fotky na našich sociálních sítích