Jak to u nás chodí

Jsme tábor se zaměřením na sport a pohyb dětí, tomu je tak přizpůsoben i samotný program tábora a denní činnost. Součástí každého turnusuv Křižanově je celotáborová hra na předem dané téma, kdy táborníci soutěží v náhodně namíchaných týmech pouze rozděleni na mladší a starší, překonávají stanovené úkoly či překážky, aby na konci získali zaslouženou odměnu a uznání nás všech za výkony, které denně předváděli. Celotáborová hra je připravena tak, aby odhalila všechny možné kvality v rámci týmu – někdy je třeba rychlost, někdy vytrvalost, logické myšlení či schopnost soustředit se, dále je zkoušena paměť dětí či jejich odvaha v rámci noční hry. Děti se tak učí vzájemné spolupráci a důvěře v parťáka bez ohledu na to, zda jde o dívku či chlapce, o malého či velkého nebo o siláka či myslitele. Tábor je každodenní várkou her, soutěží a zábavy, kdy však není důležité vyhrát, ale co nejvíce si tábor užít a pobavit se. Věříme, že vybraný prostor k tomuto účelu slouží dokonale. Pro bližší představu se Vám pokusíme bod po bodu popsat, jak to u nás vypadá a chodí.

Náš tábor probíhá v rekreačním středisku Křižanov. Děti jsou ubytovány buď ve srubových chatách na pokojích po šesti, s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha) a s oddělenou částí pro oddílového vedoucího, nebo ve čtyřmístných chatkách ve spodní části tábora se sprchou v samostatně stojící budově, která slouží i jako rezervní pro ubytované ve srubových chatách. Ve čtyřmístných chatkách jsou zpravidla ubytovány nejstarší účastníci tábora (teenageři či nejstarší chlapecké oddíly). Ve všech chatách jsou k dispozici elektrické zásuvky. Majitel rekreačního střediska provádí pravidelnou rekonstrukci všech objektů, kvalita ubytování se tak postupně zvyšuje. Chaty jsou vybaveny polštáři a dekami, po příjezdu účastníci tábora obdrží čisté ložní prádlo. Děti si tak s sebou nemusejí brát spacák, pokud však chtějí, samozřejmě mohou.

Stravování probíhá ve zděné samostatně stojící budově v rámci rekreačního střediska, a to šestkrát denně (snídaně formou švédských stolů, svačina, oběd, druhá svačina, večeře a druhá večeře), současně je v jídelně pro děti 24 hodin připraven čaj a šťáva. Účastníci tábora svůj pobyt začínají obědem krátce po příjezdu a končí jej snídaní krátce před odjezdem z tábora. Kuchyně v rekreačním středisku je schopna po předchozí domluvě zajistit bezmléčnou či bezlepkovou dietu, tuto variantu prosím uveďte v přihlášce v kolonce k tomu určené.

Doprava na tábor (a zpět z tábora) je možná dvojím způsobem a to buď smluvními autobusy s odjezdem z parkoviště na ulici Akademická v Brně ve Starém Lískovci vedle areálu Campus Bohunice.(a pochopitelně i příjezdem na stejné místo), nebo dopravou vlastní přímo do tábora. V obou případech Vaše dítě s potřebnou dokumentací (zdravotní list, posudek od lékaře, okopírovaná kartička pojišťovny) přebírá jeden z pověřených táborových vedoucích a stejně tak Vám dítě vždy jeden z pověřených vedoucích předává v den odjezdu z tábora.

Po celou dobu trvání tábora je zajištěna stálá přítomnost zdravotníka v samostatně stojící srubové chatce, tzv. marodce. Součástí srubové chaty je ošetřovna, oddělená místnost pro nemocné děti a vlastní sociální zařízení. Po celou dobu trvání tábora je současně zdravotní péče garantována obvodním lékařem se sídlem v Křižanově. V případě podezření úrazu je 10 km od tábora vzdálena nemocnice Mostiště ve Velkém Meziříčí (časová vzdálenost cca deset minut), táborový zdravotník má pak neustále k dispozici motorové vozidlo. Řada oddílových vedoucích je zároveň absolventy kurzu první pomoci Červeného kříže.

Součástí rekreačního střediska Křižanov je řada sportovišť.  Od fotbalového hřiště, přes hřiště na basketbal, nohejbal, volejbal, až po softballové hřiště, jež jsou hojně využívána po celou dobu trvání tábora, stejně jako prostorné a udržované travnaté plochy, klubovna, či ohniště s posezením. V blízkosti tábora se nachází Loučský rybník a námi pravidelně navštěvované jehličnaté lesy. Rekreačnímu středisku nehrozí nebezpečí povodní, naopak v případě pěkného počasí se v rybníku koupeme či v něm hrajeme táborové hry, vždy však pod dohledem hlavního vedoucího tábora, zdravotníka a oddílového vedoucího. Rekreační středisko je ohraničeno, nehrozí tak nezvané návštěvy ve formě zvířátek či možnost opustit tábor bez vědomí táborového vedoucího.O děti se stará tým zkušených vedoucích, mnozí z nich jezdí na tábor celý život a prošli si všemi úrovněmi táborového života od nejmladších dětí, přes praktikanty (dnes známé jako teenagery) a tzv. motýlky (pomocný vedoucí, který poletuje a pomáhá tam, kde je potřeba a připravuje se na pozici oddílového vedoucího), až na oddílové vedoucí či členy vedení tábora. Do vedení tábora se řadí hlavní vedoucí tábora, jeho zástupce, programový vedoucí a sporťák. Vedení našeho tábora je dlouhodobě stabilní a zajišťováno zkušenými pedagogickými pracovníky.A jak vypadá náš denní režim na táboře?

7:30 – budíček, ranní rozcvička, hygiena
8:00 – snídaně formou švédského stolu
9:00 – dopolední program spočívající buď v oddílové činnosti či v celotáborové hře, proložený ovocnou svačinou
12:00 – oběd
12:45 – odpolední klid
15:15 – druhá svačina
15:30 – odpolední program ve stejném duchu jako program dopolední
18:00 – večeře
19:00 – táborový nástup s vyhlášením výsledků celotáborové hry atp.
19:15 – večerní program
20:15 – druhá večeře
20:30 21:30 – večerka odvíjející se podle věku dětí
21:30 až 07:30 – tábor je v režimu nočního klidu, je po celou dobu osvětlen a v pravidelných intervalech kontrolován vedoucím, který má noční směnu

Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou se pro nepřízeň počasí či specifickou táborovou činnost měnit (např. při konání Táborových Olympijských Her či Velké Křižanovské), vždy však pouze nepatrně, neboť se řídíme heslem neměň to, co funguje. 🙂